The main content of the page.

Printed publications

  • Print the contents of the current page
  • Save the text of the current page to PDF

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
Waldemar Baks: Diary of Growing up. War Memories from 1939 to 1944
ISBN 978-83-959897-3-5
Polish language version
Publisher: Białystok Culture Center 2023
Price: 65 PLN

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
prof. Adam Czesław Dobroński: Women in the Białystok Ghetto. How sad it is to live...
ISBN 978-83-959897-2-8
Polish and English language version
Publisher: Białystok Culture Center 2023
Price: 65 PLN

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
rev. Jan Nieciecki: Sic Itur Ad Astra. The Apotheosis of Jan Klemens Branicki in the Idea Program of the Palace Garden in Białystok. Part One 1735–1746
ISBN 978-83-954504-6-4
Polish language version
Publisher: Białystok City 2022
Price: 60 PLN

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
prof. Walter Żelazny: Differently about Zamenhof and Esperanto. For those who have no idea about it or have only a little
ISBN 978-83-959897-1-1
Polish language version
Publisher: Białystok Cultural Center 2022
Price: 64 PLN

 

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
Tell me grandpa, show me grandma
ISBN 978-83-922543-9-3
Polish language version
Publisher: Białystok Cultural Center
Price: 25 PLN

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
Mara Rockliff: Doktor Esperanto i język nadziei / Doctor Esperanto and the Language of Hope
ISBN 978-83-66577-56-5
Polish language version
Mamania publishing house 2020
Price: 27 PLN

 


KARTA Historical Quarterly No. 105/2020
Publisher: The KARTA Center Foundation, KRS 0000119146
Price: 12 PLN

 

International Language
softcover
Białystok 2019
Price: 10 PLN

 

Władysław Pietruk, Spacer po Białymstoku (A Walk around Białystok)
format 30 x 21 cm, portfolio containing 15 drawings, Polish, English and Esperanto language version, softcover
Białystok 2019
Price: 20 PLN

 

Roman Dobrzyński, Zamenhof w Warszawie, wyd. II (Zamenhof in Warsaw, 2nd edition)
format 23,7 x 19,1 cm, Polish and English language version, softcover
ISBN 978-83-922543-7-9
Białystok 2019
Price: 20 PLN

 

Kajko kaj Kokoso – Trezoroj de Mirmilo (Kayko and Kokosh - The Treasures of Mirmił)
format 21,5 x 29,0 cm, coloured illustrations, Esperanto language version, softcover
ISBN 978-83-281-2636-7
Egmont 2017
Price: 20 PLN

 


Fotografowie białostoccy 1861-1915 (Białystok Photographers 1861-1915)
format 20 x 14,5 cm, black and white illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-942683-2-9
Białystok 2016
Price: 50 PLN

 


KARTA Historical Quarterly No. 87/2016
Publisher: The KARTA Center Foundation, KRS 0000119146
Price: 7.5 PLN

 


KARTA Historical Quarterly No. 88/2016
Publisher: The KARTA Center Foundation, KRS 0000119146
Price: 7.5 PLN

 


Triple Portrait
format 26 x 24 cm, black and white illustrations, English and Polish languae version, hardcover
ISBN 978-83-942683-1-2
Białystok 2015
Price: 35 PLN

 

Bożnice drewniane - okładka książki
Bożnice drewniane (Wooden Synagogues)
format 14 x 14 cm, black and white illustrations, Polish language version, softcover
ISBN 978-83-935926-5-4
Białystok 2014
Price: 10 PLN

 

okładka Lowlanders album
Lowlanders
format 25 x 25 cm, black and white illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-935926-7-8
Białystok 2015
Price: 21 PLN

 


KARTA Historical Quarterly No. 89/2016
Publisher: The KARTA Center Foundation, KRS 0000119146
Price: 7.5 PLN

 

Nie od razu pomnik zbudowano - okładka książki
Wiesław Wróbel, Nie od razu pomnik zbudowano (Wiesław Wróbel, The Monument Wasn't Built in a Day)
format 30 x 22 cm, black and white illustrations, hardcover
ISBN 978-83-935926-4-7
Białystok 2013
Price: 15 PLN

 

Moje miejsce już tam - okładka książki
Michał Zieliński, Moje miejsce już tam (Michał Zieliński, My Place Already There)
format 20 x 20 cm, black and white illustrations, Polish and English language version, hardcover
ISBN 978-83-932491-6-9
Białystok 2012
Price: 20 PLN

 

Summa w drewnie - okładka książki
Włodzimierz Naumiuk, Summa w drewnie (Włodzimierz Naumiuk, Summa in Wood)
format 16 x 16 cm, coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-932491-0-7
Białystok 2011
Price: 15 PLN

 

Litografie - okładka książki
Bencjon Rabinowicz, Litografie (Bencjon Rabinowicz, Lithographs)
format 17 x 23,5 cm, coloured illustrations, Polish language version, softcover
ISBN 978-83-922543-1-7
Białystok 2010
Price: 5 PLN

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
Leszek Dulik, Konrad Zieliński: Lost World. Polish Jews. Photographs from 1918-1939
ISBN 978-83-934404-7-4
Polish language version
Publisher: Boni Libri, Jewish Historical Institute
Price: 120 PLN
Out of stock

 


Grzegorz Jarmocewicz, Każda miniona chwila. Fotografia jako pamięć (Grzegorz Jarmocewicz, Every Past Moment. Photography as Memory)
format 29,5 x 21 cm, black and white / coloured illustrations, Polish language version, softcover
Białystok 2015
Price: 15 PLN
Out of stock

 

Fotografowie białostoccy. Przed i za obiektywem 1915-1939 (Białystok Photographers. In front of and behind the Lens 1915-1939)
format 27,6 x 21 cm, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-922543-6-2
Białystok 2018
Free
Out of stock

 


Doktor ESPERANTO (Doctor ESPERANTO)
format 21 x 29,7 cm, coloured illustrations, Esperanto and English language version, hardcover
ISBN 978-83-935926-3-0
Białystok 2015
Price: 20 PLN
Out of stock

 

Doktor ESPERANTO - okładka książki
Doktor ESPERANTO (Doctor Esperanto)
format 21 x 29,7 cm, coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-935926-3-0
Białystok 2014
Price: 25 PLN
Out of stock

 

Bojary 4 - okładka książki
Bojary 4
format 28,5 x 20,5 cm, black and white / coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-935926-6-1
Białystok 2014
Price: 50 PLN
Out of stock

 

Bojary 3 - okładka książki i mapa
Bojary 3
format 21 x 29 cm, black and white / coloured illustrations, Polish language version, hardcover, a map attached
ISBN 978-83-935926-8-5
Białystok 2013
Price: 60 PLN
Out of stock

 

I Love Podlasie - okładka książki
Małgorzta Józefowicz, I Love Podlasie
format 23 x 16 cm, coloured illustrations, hardcover
ISBN 978-83-935926-0-9
Białystok 2013
Price: 25 PLN
Out of stock

 

Bojary 2 - okładka książki
Bojary 2
format 21 x 29 cm, black and white illustrations, Polish language version, harcover
ISBN 978-83-932491-5-2
Białystok 2012
Price: 40 PLN
Out of stock

 

Historia Białegostoku - okładka książki
Historia Białegostoku (History of Białystok)
format 25 x 18 cm, black and white / coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-934373-0-6
Białystok 2012
Price: 60 PLN
Out of stock

 

Uchwyty 1948-2014 - okładka książki
Uchwyty 1948-2014
format 28,5 x 20,5 cm, black and white illustrations, Polish and English language version, harcover
ISBN 978-83-935926-2-3
Białystok 2014
Out of stock

 

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku - okładki tomów
Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku (Protestant Cemetery at Młynowa Street in Białystok)
Tom I. Historia miejsca (Volume I. History of the Location)
format 22 x 30 cm, black and white illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-63400-98-9
Tom II. Pamięć miejsca (Volume II. Memory of the Location)
format 22 x 30 cm, black and white / coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-63400-99-6
Białystok 2013
Out of stock

 

Białostoccy esperantyści - okładka książki
Białostoccy esperantyści (Białystok Esperantists)
format 20 x 24 cm, black and white illustrations, Polish and Esperanto language version, softcover
ISBN 978-83-935926-1-6
Białystok 2013
Out of stock

 

Religie podlasia - okładka książki
Religie podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci (Religions of Podlachia. A Guidebook not Only for Children)
format 22 x 30 cm, coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-932491-9-0
Białystok 2012
Out of stock

 

Pocztówki z Białegostoku - okładka książki
Pocztówki z Białegostoku (Postcards from Białystok)
format 28 x 21 cm, coloured illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-932491-8-3
Białystok 2012
Out of stock

 

Białostoczanie mówią - okładka książki
Białostoczanie mówią (Białystokers Speak)
format 20 x 24 cm, black and white illustrations, Polish language version, softcover
ISBN 978-83-932491-7-6
Białystok 2012
For free
Out of stock

 

Usque ad hesternum - okładka książki
Grzegorz Jarmocewicz, Usque ad hesternum
format 15 x 22 cm, coloured illustrations, Polish language version, softcover
ISBN 978-83-932491-4-5
Białystok 2011
Out of stock

 

Vladimír Birgus, Jindřich Štreit, Fotografie - okładka książki
Vladimír Birgus, Jindřich Štreit, Fotografie (Vladimír Birgus, Jindřich Štreit, Photographs)
format 15 x 22 cm, black and white / coloured illustrations, Polish and English language version, softcover
ISBN 978-83-932491-1-4
Białystok 2011
Out of stock

 

Augustis - okładka książki
Augustis
format 27,5 x 21 cm, black and white illustrations, Polish and English language version, hardcover
ISBN 978-83-927378-4-1
Białystok 2010
Out of stock

 

Bojary - okłądka książki
Bojary
format 21 x 29 cm, black and white illustrations, Polish language version, hardcover
ISBN 978-83-929455-5-0
Białystok 2010
Out of stock

 

Starowiercy - okładka książki
Andrzej Sidor, Starowiercy (Andrzej Sidor, Old Believers)
format 18 x 24,5 cm, coloured illustrations, Polish language version, sofcover
Białystok 2010
Out of stock