Główna treść strony.

Modlitwa. Teatr powszechny - KONTEKST

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czy prawdziwy jest świat zamknięty w słowie?
/wystawa, dyskusja 
16.12.2016 (piątek), w godz. 18.00-20.00
prowadzący: dr Katarzyna Niziołek, Michał Stankiewicz
wystawa czynna do 31.12.2016
na spotkanie wstęp wolny  

Rozumiem, że nie można opracować płaczu i krzyku, bo wtedy najważniejsze byłyby nie płacz i nie krzyk, tylko opracowanie. Zamiast życia wyjdzie literatura.
[Swietłana Aleksijewicz]

Proza Swietłany Aleksijewicz, białoruskiej noblistki, stała się inspiracją projektu Modlitwa. Teatr Powszechny, realizowanego w 2016 r. przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w: Gródku, Czeremsze, Sopocie, Warszawie i Białymstoku. W każdym z tych miejsc odbyła się prezentacja niezwykłego widowiska - spektaklu/nie-spektaklu, opartego na fragmentach „Czarnobylskiej modlitwy” Swietłany Aleksijewicz. Niezwykłość dotyczyła formuły wydarzenia i jego uczestników: na scenie pojawiły się osoby, które nie są aktorami. Zamiast „odgrywać” sceny w przedstawieniu, prezentowały wybrane fragmenty reportażu Noblistki. Opowiadały o swoich emocjach, przeżyciach, inspiracjach związanych z książką i wydarzeniem opisywanym przez reportażystkę: wybuchem elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r. Powstało w ten sposób „dzieło otwarte”: niepowtarzalne, jednorazowe widowisko, wieloznaczne, żywe, aktualne, bezhierarchiczne, egalitarne i demokratyczne.

Każdy ze spektakli był inny, bo w każdym wzięły udział inne osoby, z których każda wybrała inny fragment z utworów Aleksijewicz do zaprezentowania przed publicznością. Przedstawienia poprzedzały warsztaty, pomiędzy nimi odbywały się dyskusje, rozmowy o książce z różnymi grupami odbiorców.

Zapraszamy na wystawę i dyskusję z twórcami. Będą one podsumowaniem projektu, stworzą kontekst – zbiór odniesień – niezbędnych do zrozumienia spektaklu i zachodzących w jego obrębie procesów artystycznych, psychologicznych i społecznych.

W dyskusji wezmą udział inicjatorzy projektu, uczestnicy projektu oraz zaproszeni reportażyści. Wydarzenie jest także otwarte na udział i głosy publiczności. Poruszone zostaną kwestie współczesnej kondycji reportażu i teatru, tego, w jaki sposób doświadczenie ludzkie odzwierciedla się w każdym z nich, potencjału płynącego z łączenia tych dziedzin oraz ich wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną, odpowiedzialności twórców, miejsca bohaterów i odbiorców.

Dyskusja połączona jest z wernisażem wystawy. Na ekspozycję składają się: dokumentacja spektakli (wideo, fotografie) oraz fotograficzne portrety uczestników projektu wraz z ich wypowiedziami dotyczącymi wyboru konkretnych fragmentów z utworów Aleksijewicz. 

Szczegółowe informacje o projekciehttp://fundacja.uwb.edu.pl/359-modlitwa-teatr-powszechny-nowy-projekt

Projekt „Modlitwa. Teatr powszechny” realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Kultura dostępna”) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

logo Fundacji UwB

logo MKiDNlogo programu Kultura dostępnalogo województwa podlaskiego

Partnerzy:
Uniwersytet w Białymstoku / Uniwersyteckie Centrum Kultury
Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Gminne Centrum Kultury w Gródku
Festiwal Sopot Non-Fiction / Teatr Boto
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Wykorzystane w tekście zdjęcie jest autorstwa Pawła Tadejko i pochodzi ze strony: https://www.facebook.com/fundacjauwb/photos/a.10154326663077179.1073741837.326692247178/10154326664687179/?type=3&theater