La ĉefa enhavo de la paĝo.

Biletoj

 • Printi la enhavon de la nuna paĝo
 • Konservu la tekston de la aktuala paĝo al PDF

Konstanta ekspozicio Bjalistoko de juna Zamenhof:

 • ordinara – po 8 zl por persono
 • rabatita – po 4 zl por persono

Portempaj ekspozicioj:

 • po 8 zl por persono

Vizitado kun ĉiĉerono (nur organizitaj grupoj – min. 10 personoj):

 • konstanta ekspozicio:
  • pola lingvo – po 13 zl por persono
  • angla lingvo – po 15 zl por persono
 • portempaj ekspozicioj:
  • pola lingvo – po 11 zl por persono
  • angla lingvo – po 13 zl por persono
 • konstanta kaj portempaj ekspozicioj:
  • pola lingvo – po 18 zl por persono
  • angla lingvo – po 22 zl por persono

Bonvolu mendi la viziton de organizita grupo kun semajna anticipo.
Mendoj kaj informoj: tel. +48 85 67 67 367

Ludosalono (mendoj kaj informoj: tel. +48 85 67 67 367)

 • la unua horo de ludado:
  • po 10 zl por paro (infano + prizorganto)
  • infano ĝis 2 jarojn aĝa kun prizorganto – senpaga eniro
  • po 5 zl – ĉiu sekva prizorganto de infano
 • ĉiu komencita duonhoro de ludado:
  • po 5 zl por paro (infano + prizorganto)
  • infano ĝis 2 jarojn aĝa kun prizorganto – senpaga eniro
  • po 5 zl – ĉiu sekva prizorganto de infano

Informoj

Rabatitaj biletoj validas (kondiĉe de prezento de taŭga dokumento) por infanoj en la infanĝardena aĝo, lernantoj de bazaj kaj superbazaj lernejoj, studentoj (de plentempaj, eksteraj, vesperaj studoj ĝis la aĝo de 25 jaroj), emeritoj kaj pensiuloj (kondiĉe de prezento de taŭga dokumento).

La senpaga tago estas dimanĉo. En dimanĉo BOK/CLZ ne postulas pagon por vizitoj en la ekspozicioj portempaj kaj konstanta. La senpageco ne validas por organizitaj grupoj kun gvidanto.

Atentu! Atentu! Kaze de elektitaj portempaj ekspozicioj, la prezoj de la enirbiletoj povas esti reguligataj per aliaj decidoj kaj diferenci de la supre menciitaj.