Główna treść strony.

Spacer śladami wojewody Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 lipca (sobota) 2021, godz. 11:00
czas trwania: ok. 2 godz.
zbiórka: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
udział bezpłatny, bez zapisów

prowadzenie: Elżbieta Iwaszko

Jednym z patronów 2021 roku jest Marian Zyndram–Kościałkowski (1892-1946), wojewoda białostocki, a także żołnierz, poseł, zarządca komisaryczny Warszawy, minister i premier rządu polskiego. Zdolności organizacyjne, którymi wykazał się na stanowisku wojewody, przyczyniły się do rozwoju jego kariery politycznej.

Kościałkowski chlubnie zapisał się w dziejach Białegostoku podczas swojego pobytu tutaj od lipca 1931 do marca 1934 roku. Żywo interesował się stanem miasta. Jego decyzja o udostępnieniu terenów otaczających pałac Branickich, będący wówczas siedzibą urzędu wojewódzkiego i mieszkaniem wojewody, pozwoliła utworzyć park otwarty dla dziesiątków tysięcy mieszkańców, a na jego obrzeżach zbudować dzielnicę reprezentacyjną. Prace przy realizacji tej 28-hektarowej inwestycji dały zatrudnienie 200 bezrobotnym i pozwoliły magistratowi uzyskać duże środki z centralnego Funduszu Pracy.

Zaangażowanie Kościałkowskiego w obronę białostoczan podczas akcji strajkowej przeciwko elektrowni, mediacja podczas strajku włókniarzy, duża wrażliwość społeczna: pomoc bezrobotnym robotnikom i urzędnikom, dożywianie dzieci i tworzenie dla nich kolonii letnich, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta (zainspirował m.in. powstanie koła miłośników historii, literatury i sztuki, w którym wygłaszał odczyty), dostępność dla działaczy miejskich, aktywistów, dziennikarzy i ludzi potrzebujących pomocy zapewniły mu wdzięczność obywateli, szacunek różnorodnych grup interesów i docenienie przez władze centralne.

Elżbieta Iwaszko – historyk, starszy kustosz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, od 40 lat zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego Białegostoku. Badaczka dziejów Seweryna Nowakowskiego. Autorka wielu wystaw oraz publikacji ukazujących nieznaną lub zapomnianą historię Białegostoku, m.in.: „Prezydent i jego miasto” (wystawa dotycząca życia i działalności S. Nowakowskiego), „Fotografie Józefa Sołowiejczyka” (wystawa przedstawiająca twórczość jednego z najznakomitszych fotografów białostockich, wraz z katalogiem); „90 lat Jagiellonii”, „Białostocczan losy okupacyjne”, „Katyń Golgota Wschodu”.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

  Zdjęcie dokumentujace spacer śladami Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego