Główna treść strony.

Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 września 2019 roku (piątek)
Miejsce: Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa
ul. Warszawska 19

   Program: 
20:00  inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2019
20:20  wernisaż „Słowo kłamie – oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939”
20:50-21:50  panel dyskusyjny „Wokół Awangardy”:

  • dr Gabriella Uhl, “Man is microcosm – why Moholy-Nagy was attracted by the new technical mediums“ / ”Człowiek jest mikrokosmosem – o zauroczeniu Moholy-Nagy’ego nowymi mediami”
  • dr Štěpánka Bieleszová, “Avantgard photographs from Olomouc Museum of Art collection”. “Fotografie Awangardowa z kolekcji Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.” 
  • prof. Vladimír Birgus, “Jaromír Funke in the context of Czech Avant-Garde Photography”
  • dr Krzysztof Jurecki, „Najważniejsze dokonania polskiej fotografii  awangardowej 1945-2000”
  • Maria Franecka „Nowoczesna fotografia i fotomontaż w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce”
  • Anna Zagrodzka,  „Fotografia Subiektywna w sztuce polskiej 1956-1969”

BIAŁYSTOK INTERPHOTO jest festiwalem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata, obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą. Działania kierujemy  doodbiorców wszystkich kategorii wiekowych. Festiwal rozwija się nieprzerwanie od 2013 roku i staje się oczekiwanym przez odbiorców, artystów i krytyków najważniejszym wydarzeniem tego typu w Polsce, a także w środkowo–wschodniej Europie.

Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.

W ramach tegorocznej edycji zaplanowaliśmy udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbędzie się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji, spotkania autorskie (30), konferencja prasowa w streamingu o zasięgu międzynarodowym, uroczysta inauguracja z udziałem publiczności, gości, artystów, władz województwa i miasta, kuratorów, krytyków, wydawców; piknik i spacer fotograficzny.

Do udziału zostali zaproszeni artyści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Niemiec oraz USA, dyrektorzy festiwali fotograficznych, jurorzy i krytycy z Polski, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.

Dwie duże wystawy zbiorowe zostaną zorganizowana w oparciu o współpracę z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu / Czechy oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

Najważniejszymi artystami wystawianymi podczas edycji 2019 będą: Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, František Drtikol, Eugen Wiškovský, Heikki Leis, Jiři Šigut, Walentyn Odnoviun, Vitus Saloshanka, Zofia Kulik, Janusz Maria Brzeski, Janina Mierzecka, Krystyna Gorazdowska, Aleksander Krzywobłocki, Jan Neuman, Kazimierz Podsadecki, Tadeusz Maciejko, Stefan Jasieński, Tadeusz Cyprian, Franciszek Groer, Jalu Kurek, Aleksander Zakrzewski, Witold Romer, Franciszka i Stefan Themersonowie, Andrzej Jerzy Lech, Mindaugas Kavaliauskas, Georgs Avetisjans, Pavel Maria Smejkal, April Gertler, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Edward Grochowicz, Edward Hartwig, Marian Kucharski, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Irena Małek – Jarosińska, Wacław Nowak, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabas, Jerzy Wardak, Andrzej Zborski.

Festiwal ma być też kluczem do rozwoju stosunków partnerskich z innymi krajami regionu i Europy.