Główna treść strony.

Gry historyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Interaktywne i aktywizujące dzieci i młodzież zajęcia doskonale wprowadzają w historię Białegostoku oraz przybliżają postać Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto. Zaczynamy od zwiedzenia wystawy stałej „Białystok młodego Zamenhofa”, a następnie proponujemy zajęcia utrwalające nabytą wiedzę (dwa tematy do wyboru): 

Esperanto w akcji
Wprowadzenie w historię esperanto: w jakim celu powstało? kto był twórcą? co to jest język planowy? Część praktyczna to nauka wybranych wyrazów w języku esperanto za pomocą gry memory ćwiczącej pamięć. Temat polecany od 5 roku życia.

Mapa Białegostoku
Zadaniem uczestników jest dopasowanie nalepek do odpowiednich miejsc na mapie Białegostoku. Warsztat rozwija wyobraźnię, orientację przestrzenną, kreuje spostrzegawczość i przybliża znajomość topografii miasta. Temat polecany od 5 roku życia.

Historyczne puzzle
Zestawy puzzli opracowanych na podstawie unikatowych fotografii Białegostoku z XIX wieku. Układając puzzle, uczestnicy zapoznają się z historią miasta, zabytkami, a także uczą się pracy w grupie. Temat polecany od 8 roku życia.

Historia tkwi w szczegółach
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci: uczestnicy odnajdują na wystawie fragmenty fotografii, następnie z pamięci odtwarzają brakujące elementy, poznając historię miasta. Temat polecany od 8 roku życia.

Śladami Zamenhofa
Gra planszowa przybliżająca ważne fakty z życia Ludwika Zamenhofa oraz historii Białegostoku. Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja utrwalająca wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy. Temat polecany od 9 roku życia.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
wiek uczestników: 5+
czas trwania: 60 minut
opłata: 12 zł od osoby
zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim (w cenie 15 zł)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne