Główna treść strony.

Mediateka CLZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu istnieje w ramach Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Od 2010 roku gromadzi, opracowuje i udostępnia wspomnienia mieszkańców Białegostoku i Podlasia. To jedno z największych archiwów społecznych w regionie.

Odtwarzacz multimedialny i stare zdjęcie

W zbiorach archiwum znajduje się kilkaset relacji świadków historii zebranych w takich ścieżkach tematycznych jak Najstarsi białostoczanie, Esperantyści, Ślub w różnych wyznaniach, Fabryka Uchwyty, Aeroklub Białostocki, a także kilkanaście tysięcy archiwaliów: fotografii, dokumentów i pamiątek związanych głównie z Białymstokiem i Podlasiem. Całość tworzy imponujący i bogaty zbiór, obejmujący okres od końca XIX w. po czasy współczesne.

 

Z przykrością informujemy, że 9 marca w wyniku pożaru zniszczeniu uległ serwer (wynajmowany w firmie zewnętrznej), na którym znajdowała się strona internetowa Mediateki CLZ – archiwum historii mówionej. W związku z tym w najbliższym czasie nie będzie ona dostępna.

Nie utraciliśmy to oczywiście żadnych relacji ani archiwaliów zebranych do tej pory w Mediatece CLZ. Są one przechowywane na dwóch macierzach dyskowych w dwóch różnych lokalizacjach. Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa tych danych. Dodatkowo część materiałów jest przekazana do przechowania w Biblioteki Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Czas w którym strona z archiwum jest niedostępna wykorzystamy do tego, aby poprawić jej funkcjonowanie, w tym płynność działania i wyszukiwania, a także ułatwić korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. Do tego czasu osoby zainteresowane zbiorami zapraszamy do kontaktu i umawiania się na kwerendy w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Ponadto część materiałów jest dostępna w serwisach:
Centrum Archiwistyki Społecznej: Mediateka CLZ w Otwartym Systemie Archiwizacji
Książnicy Podlaskaiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku: Mediateka CLZ w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej

Cały czas poszukujemy również świadków historii, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją historią oraz archiwaliów dokumentujących historię Białegostoku, Podlasia i jego mieszkańców. Wszystkie osoby mogące udzielić nam w tym wsparcia zapraszamy do kontaktu:

mediateka@centrumzamenhofa.pl
tel. 85 67 67 367