Główna treść strony.

Promocja "Pamiętnika" Dawida Szpiro i spotkanie z Wiesławem Wróblem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

/promocja książki w ramach obchodów 75. rocznicy powstania w getcie białostockim „Białystok pamięta”
16.08.2018 (czwartek), godz. 17:30
wstęp wolny
organizator: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
prowadzenie: dr Barbara Olech, Dawid Bujno

W 2017 roku do białostockiej Galerii im. Sleńdzińskich trafił pamiętnik Dawida Szpiro. Niewielki brulion, zapisany odręcznym pismem, powstawał od września 1939 roku do lipca 1943. Na 73 stronach autor opowiada o wydarzeniach, których był świadkiem. To opowieść niezwykle osobista, przeznaczona pierwotnie tylko dla jednego czytelnika – Dawida Szpiro.
Badania historyka Wiesława Wróbla pozwoliły na zidentyfikowanie rodziny Szpiro – zamożnych fabrykantów z ulicy Mickiewicza, Jurowieckiej i Łąkowej. Dalsza praca, pod kierunkiem Dawida Bujno, koncentrowała się na weryfikacji wydarzeń i osób, które przewijały się przez kartki pamiętnika.

Pamiętnik Dawida Szpiro jest niezwykle rzadkim i bardzo ważnym dokumentem życia codziennego w okupowanym Białymstoku.

Wiesław Wróbel – białostoczanin, ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku, pracuje na stanowisku kierownika Zbiorów Specjalnych i Pracowni Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Zajmuje się historią regionalną, ze szczególnym naciskiem na przeszłość Białegostoku przed 1939 rokiem. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku. Autor lub współautor wielu książek, w tym Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r. (2010), Historia ulicy Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku (2011), Nie od razu pomnik zbudowano. W czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (2013), Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 r. (2015), Dom Szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku (2016), Kilińskiego. Historia jednej ulicy (2016), Cmentarz Farny w Białymstoku (2017), Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1753 (2016) i innych. Autor tekstów do książki Fotografowie białostoccy 1861-1915 (2016). Uczestnik projektu „Bojary”, realizowanego przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – pisał do książek Bojary 2 i Bojary 3, opracowywał teksty do książki Bojary 4. Opracował ponad 40 artykułów naukowych, poświęconych zagadnieniom regionalnym oraz historii Białegostoku, publikowanych w miejscowych czasopismach i pracach zbiorowych. Od 2014 roku, na łamach Albumu Białostockiego, dodatku do Kuriera Porannego publikuje artykuły popularnonaukowe dotyczące przeszłości zabytkowych i historycznych budynków w Białymstoku. Poprzez badanie historii poszczególnych miejsc, domów, rodzin, instytucji czy organizacji chce odtworzyć jak najbliższy prawdzie oraz bezstronny obraz wielokulturowej, wielonarodowej i wielowyznaniowej przeszłości Białegostoku, walcząc jednocześnie z utartymi sądami i stereotypami zakorzenionymi w świadomości mieszkańców miasta.

Dr Barbara Olech – adiunkt w Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze to: literatura Młodej Polski oraz XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet (M. Grossek-Korycka, Z. Trzeszczkowska, B. Ostrowska), kresy w literaturze polskiej, pisarze polscy pochodzenia żydowskiego (zwłaszcza tworzący w Izraelu).

Wieloletni członek Wspólnoty Polskiej, działaczka Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska –Izrael. Współorganizatorka wszystkich edycji białostockiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk” (od 2008 r.) oraz cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Żydzi wschodniej Polski”. W 2014 roku, z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, otrzymała prestiżowe odznaczenie „Chroniąc Pamięć”, przyznawane przez Ambasadę Izraela w Polsce i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów oraz dialog polsko-żydowski.
Opracowała Utwory wybrane Marii Grossek-Koryckiej w serii „Biblioteka Poezji Młodej Polski” (Kraków 2005). Autorka książek: Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej (Białystok 2012), Zachor. Żydowskie losy odzyskane w słowie (Białystok 2017) i wielu artykułów drukowanych w książkach zbiorowych w kraju i za granicą (Białoruś, Ukraina, Izrael).

Dawid Bujno – absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Współorganizator i organizator konferencji naukowych i projektów, m.in. „Mapy Miłosza”, „Wiersz wychodzi z domu”, „Uwaga! Literatura”, koordynator produkcji Podlasie SlowFest 2017. Autor kilku publikacji naukowych. Od 2015 związany z Galerią im. Sleńdzińskich, gdzie prowadzi wieczory poetyckie i jest kuratorem wystaw.

Wydarzeniu patronuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

pełny program obchodów 75. rocznicy powstania w getcie białostockim