Główna treść strony.

Mediateka

  • Czytaj zawartość bieżącej strony. Aby zatrzymać kliknij ponownie.
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Historii Mówionej

CLZ tworzy pierwsze w Białymstoku profesjonalne archiwum historii mówionej.

Odtwarzacz multimedialny i stare zdjęcie

 

Informacje

Oral history - historia mówiona to nagrywanie, zachowywanie, interpretacja i udostępnianie historycznych informacji, których źródłem sa osobiste przeżycia i opinie świadków wydarzeń. Początki historii mówionej sięgaja XIX wieku, czyli momentu pojawienia się fonografu - pierwszego rejestratora dźwięku. Pierwszych nagran dokonali etnografowie, zajmujący się folklorem indian. Wraz z rozwojem techniki (pojawieniem się magnetofonów), zaczęto realizować projekty na szerszą skalę. Jednym z prekursorskich projektów historii mówionej były nagrania zebrane przez amerykańska organizację WPA (Works Progress Administration) dotyczące m.in. wojny secesyjnej i niewolnictwa.

Multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu to projekt dotyczący gromadzenia relacji „świadków historii”, który CLZ realizuje od 2010 roku. Jego podstawowe cele to stworzenie podwalin pierwszego w mieście profesjonalnego archiwum historii mówionej oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, historii miasta i regionu.

Do tej pory udało nam się zrealizować ponad 200 godzin nagrań wideo, zdigitalizować blisko 3000 archiwalnych zdjęć i dokumentów, które są sukcesywnie opracowywane i nieodpłatnie udostępniane. Materiały gromadzone są w różnych ścieżkach tematycznych związanych z historią miasta i regionu, najważniejsze z nich to: najstarsi białostoczanie; tradycje ślubne w różnych wyznaniach;Bojary; ruch esperanto w Białymstoku. Sukcesywnie realizujemy inne projekty nagraniowe związane z historią i wielokulturowym dziedzictwem Białegostoku.

O sile i atrakcyjności Mediateki CLZ świadczy pośrednio docenienie ze strony grantodawców:

  • Fundacja im. Leopolda Kronenberga dofinansowała w 2010 r. projekt Białostoczanie mówią – archwium historii mówionej miasta i regionu – grant w wysokości 17500 zł;
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury kultury dofinansowało w 2013 r. projekt Mediateka CLZ – Pracownia Multimedialna, zakup wyposażenia do pracowni – grant w wysokości 31000 zł;
  • Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra w 2013 r.dofinansowało projekt "Na własne oczy –warsztaty oral history dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" – grant w wysokości 8900 zł. 

Prezentowane na stronie filmy są tylko fragmentami relacji świadków historii. Całe nagrania można obejrzeć w Pracowni Multimedialnej - Mediateki CLZ, ul. Warszawska 19, Białystok. Wywiady uzupełnione są fotografiami i dokumentami z domowych archiwów świadków historii.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” - osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają.

 

Kontakt

Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoja historię, skontaktuj się z CLZ:
tel. 85 6767367 (wt–nd godz. 10.00 – 17.30; pn godz. 8.00 – 16.00),
Anna Danilewicz e-mail: danilewicz@centrumzamenhofa.pl,
Mariusz Bieciuk e-mail: bieciuk@centrumzamenhofa.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Loga Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Fundacji Kronenberga